Üzletszabályzat

Üzletszabályzatunk tartalmazza azon feltételeket, melyek szolgáltatásunk igénybevételére vonatkozóan érvényesek Szolgáltató és Megrendelő közötti üzleti viszonyban.

Szolgáltatás tárgya

Szolgáltató Megrendelő részére különböző (mosás, vasalás, takarítás, háztól házig szállítással) szolgáltatást biztosít, ami magában foglalja a weboldalon megtalálható technológiákat, azok részfeladataival együtt.

Szolgáltatás megrendelése 

A szolgáltatás megrendelése egy megrendelőlap elküldésével történik on-line a www.gyorsvasalas.hu honlapon, vagy e-mailben a info@gyorsvasalas.hu e-mail címre vagy telefonon is megrendelhető. Kötelező megadni a Megrendelő neve, címe, telefonszáma, kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma, a felvétel címe, a leadás várható címe, a vasalandó textília körülbelüli súlya, típusa, darabszáma, egyéb információkat.
A megrendelés elküldése egyben az üzletszabályzat elfogadását is jelenti.
 

Szolgáltatás folyamata 

A leadott megrendelést Szolgáltató a következő munkanapon visszaigazolja telefonon vagy e-mailben.
Az egyeztetett átadás-átvételi időpont a találkozó előtt max. 2 órával módosítható következmény nélkül. Ellenkező esetben a következő kiszállításkor 500 Ft-os kiszállási díj kerül felszámolásra.
A ruhák átadása-átvétele a jegyzőkönyv kölcsönös aláírásával történik. A weboldalon található szolgáltatási leírás szerint történik a szolgáltatás lezajlása.
Megrendelő köteles a nem látható hibákat, sérüléseket Szolgáltató felé jelezni. A szennyezett, illetve azok a textíliák, amelyeknek a sérülései a vasaláskor derülnek ki, vasalás nélkül kerülnek visszaszállításra Megrendelőhöz, a szolgáltatási díjból a sérült ruha súlya levonásra kerül, a minimum rendelés figyelembe vétele mellett.
Amennyiben speciális igények nem merülnek fel Megrendelő részéről úgy Szolgáltató általános gyakorlata szerint történik a ruhák kezelése.

Szolgáltatás díja 
A szolgáltatás ellenértékének Megrendelő általi kifizetése kizárólag készpénzben történik a ruhák átadás-átvételekor (visszaszállításakor).
A szolgáltatás díja tartalmazza a begyűjtést, szállítást, vasalást, visszaszállítást és az ÁFA-t.

Felelősség 
Szolgáltató a szolgáltatás tárgyát képező ruhák mennyiségére, épségére és a vasalás minőségére garanciát vállal. A Megrendelő a ruhákat átadáskor és a visszaszállításkor is a Szolgáltató képviselőjével együtt mennyiségileg és minőségileg egyaránt ellenőrzi, az eredményt a jegyzőkönyvben rögzítik.
Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésekor a legnagyobb körültekintéssel, szaktudással és gondossággal jár el a kiváló minőség biztosítása érdekében. Ha mindezek mellett bizonyíthatóan minőségi vagy mennyiségi kár keletkezik, úgy Szolgáltató tönkrement vagy elveszett ruhák esetén maximum bruttó 5000 Ft kártérítési összeg megfizetését vállalja Megrendelő felé.
 

Reklamáció 

Szolgáltató reklamációt kizárólag interneten a www.gyorsvasalas.hu kapcsolat menüponton keresztül, vagy e-mailben, valamint írásban, levél formájában fogad el. A telefonon vagy sms-ben közvetített reklamációt nem fogadjuk el. Átvett ruhákért utólag nem áll módunkban reklamációt elfogadni.
A beérkezett reklamáció elbírálása a lehető legrövidebb időn belül megtörténik és annak jogossága esetén a haladéktalan kártalanításról Szolgáltató gondoskodik.

Titoktartás, adatvédelem 

Szerződő felek kölcsönösen kötelezik magukat a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő adatok és információk bizalmas kezelésére.
Megrendelő adatainak felhasználása, kezelése és védelme a hatályos Adatvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően történik.

Érvényesség 

Szolgáltató az Üzletszabályzatában foglaltak megváltoztatására bármikor egyoldalúan jogosult. Az Üzletszabályzat visszavonásáig érvényes.

Jogviták 
Szerződő felek az esetlegesen felmerülő jogviták rendezésében a Szolgáltató székhelye szerinti Illetékes Bíróságot nevezik meg.